deliacia-ciarka
Slovensko-mapa

Kontakt

adresa:
R.K.U. s.r.o.
Hronská 12
Bratislava 821 07
Slovensko

telefón:
+421 918 461 672
+421 908 766 912

email:
rku@rku.sk

 

Vedenie účtovníctva

Spracovanie účtovných dokladov

Zostavenie účtovného rozvrhu

Zaúčtovanie účtovných prípadov v denníku a hlavnej knihe

Vedenie evidencie došlých faktúr, vystavených faktúr,
pokladničnej knihy

Vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov

Účtovanie v podsúvahovej evidencii

Evidencia dlhodobého majetku

Spracovanie evidencie účtovných a daňových odpisov

Evidencia drobného majetku

Vyhotovenie interných účtovných dokladov

Účtovanie bankových výpisov a pokladničných dokladov
(príjmových a výdavkových dokladov)

Výpočet a spracovanie DPH

Reporting podľa potrieb klienta

Spracovanie súhrnného výkazu

Účtovanie závierkových operácii

Inventarizácia majetku a záväzkov

Kontrola účtov v účtovníctve

Účtovná závierka

bosska

V prípade, že Vás naše služby oslovili neváhajte
nás kontaktovať a cenník Vám obratom zašleme.
deliaca-ciara
Copyright © 2012 R.K.U. s.r.o.,  Všetky práva vyhradené.     web design h24 CREATIVE STUDIO
facebook-ikona