deliacia-ciarka
Slovensko-mapa

Kontakt

adresa:
R.K.U. s.r.o.
Hronská 12
Bratislava 821 07
Slovensko

telefón:
+421 918 461 672
+421 908 766 912

email:
rku@rku.sk

 

Personalistika

Administratíva spojená s nástupom, zmenami a
uvoľňovaním zamestnancov (pracovné zmluvy, dohody
o ukončení pracovného pomeru).

Dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnancov, manažment
rôznych druhov pracovných zmlúv, dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohody
o zmene pracovnej zmluvy, dohody o rozviazaní pracovného pomeru,
výpovede, vystavenie zápočtových listov zamestnancov a ďalšie.

Zabezpečovanie oznamovacích povinností do sociálnej poisťovne,
zdravotných poisťovní, registračné listy fyzickej osoby, vedenie
agendy vo vzťahu k doplnkovým dôchodkovým poisťovniam,
inštitúciám v súlade s aktuálnymi zákonmi.

Kontrola a evidencia dokladov vo vzťahu k neprítomnosti
zamestnancov na pracovisku (PN, OČR, dovolenkové lístky,
priepustky).

Spracovanie podkladov k štatistickým hláseniam a správam.

personalistika
deliaca-ciara
Copyright © 2012 R.K.U. s.r.o.,  Všetky práva vyhradené.     web design h24 CREATIVE STUDIO
facebook-ikona