deliacia-ciarka
Slovensko-mapa

Kontakt

adresa:
R.K.U. s.r.o.
Hronská 12
Bratislava 821 07
Slovensko

telefón:
+421 918 461 672
+421 908 766 912

email:
rku@rku.sk

 

Spracovanie miezd

Spracovanie prihlášok, odhlášok a povinných hlásení

Spracovanie a výpočet miezd, odvodov a daní

Spracovanie mesačných, štvrťročných výkazov, spracovanie
ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb,
príprava podkladov pre vykonanie ročného zúčtovania
zdravotného poistenia.

Vedenie mzdovej agendy, komunikácie s daňovým úradom,
poisťovňami, štatistickým úradom.

Spracovanie výplatných pások s komplexným rozpisom vrátane
zrážok miezd zamestnancov, dovoleniek a ďalších údajov.

Výpočet priemerov pre pracovnoprávne účely.

Výpočet denných vymeriavacích základov pre náhradu príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti.

zemegula
deliaca-ciara
Copyright © 2012 R.K.U. s.r.o.,  Všetky práva vyhradené.     web design h24 CREATIVE STUDIO
facebook-ikona