boska

- Spracovanie účtovných dokladov
- Zostavenie účtovného rozvrhu
- Zaúčtovanie účtovných prípadov v denníku a hlavnej knihe
- Vedenie evidencie došlých faktúr, vystavených faktúr, pokladničnej knihy

Vedenie

účtovníctva

Spoločnosť R.K.U. ponúka svojim klientom komplexné služby ohľadom vedenia účtovníctva.
Správne vedené účtovníctvo má pre podnikateľov stále väčší význam.

zemegula

Spracovanie

miezd

Spracovanie prihlášok, odhlášok a povinných hlásení, výpočet miezd, odvodov a daní.

Spracovanie mesačných, štvrťročných výkazov, ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, príprava podkladov pre vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia atď.

kancelarka

Personalistika

Administratíva spojená s nástupom, zmenami a uvoľňovaním zamestnancov (pracovné zmluvy, dohody o ukončení pracovného pomeru).

Dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnancov, manažment rôznych druhov pracovných zmlúv, o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

konferencia

O nás

R.K.U. s.r.o. – synergia schopností a skúseností.

Sme spoločnosť, ktorá preberá zodpovednosť svojich klientov za kompletné vedenie účtovníctva, mzdovej agendy, personalistiky a ostatných činností ohľadom účtovníctva. Individuálnym prístupom vyhovieme Vaším predstavám pri dodržaní stále meniacej sa legislatívy.

S nami idú Vaše čísla správnym smerom.

Aktuality

 

 

 

 

 

Slovensko-mapa

Kontakt

adresa:
R.K.U. s.r.o.
Hronská 12
Bratislava 821 07
Slovensko

telefón:
+421 918 461 672
+421 908 766 912

email:
rku@rku.sk

 

deliaca-ciara
Copyright © 2012 R.K.U. s.r.o.,  Všetky práva vyhradené.     web design h24 CREATIVE STUDIO
facebook-ikona